Aan elk kind een belofte!

Door wie?

Simone Mark is oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact en auteur van het boek Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil zijn met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Simone daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainers ze willen zijn. Ze begeleidt trajecten voor scholen, sportclubs en gemeentes.

Simone werkte jaren in het speciaal onderwijs, studeerde Ecologische Pedagogiek, gaf les in de Master SEN van het Seminarium voor Orthopedagogiek en werkte als docent bij het NIVOZ. Daarnaast is zij gecertificeerd trainer voor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook werkte zij als trainer voor de Raad van de Kinderbescherming, de Ruud van Nistelrooy Foundation en de KNVB.

Wat ga je doen?

Elk kind wordt geboren met een veelheid aan talenten en mogelijkheden. Duurzame opbrengsten zijn de uitkomst van goede leerprocessen, zowel van kinderen als van volwassenen die deze leerprocessen en leeromgeving realiseren. Dit wordt vormgegeven door mensen, die de kwaliteit van het onderwijs (uit)dragen.

Wat neem je mee?

Een belofte aan het kind, is een opdracht aan de leraar en de school. In deze keynote/masterclass biedt Simone Mark met betrekking tot deze opdracht een legitimering en een perspectief. Simone is keynote spreker. Haar keynote vindt plaats in de plenaire zaal van 13.30 – 14.30 uur.