Parallel programma: Een waarderend onderzoek in de praktijk.

Door wie?

Barbara is als sociaal psycholoog gespecialiseerd in groepsprocessen en sociale beïnvloeding. Haar specialisatie is Interventiekunde: het begeleiden van verandering door middel van opleiden, groepen faciliteren en coachen. Het doel is altijd gedrag en woorden in één lijn brengen: doen we nog wel wat we zeggen? Zijn we bezig met waar we mee bezig willen zijn? En zo niet, wat willen we dan wél?

Barbara is opleider Appreciative Inquiry, en gebruikt deze methode en filosofie ook bij haar werk als interventiekundige binnen organisaties. Appreciative Inquiry is een manier van kijken en doen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren. Vanuit “wat leven geeft” aan een organisatie, team of individu en vanuit wat al werkte in het verleden. De waarderende benadering helpt individuen, groepen en organisaties om op een prettige manier productief te worden. Lees hier meer over Appreciative Inquiry.

Wat ga je doen?

Wanneer je wilt ervaren wat Appreciative Inquiry is en doet, nodigt Barbara je uit om dat te ontdekken tijdens het parallelle programma van het seminar. Terwijl andere bezoekers workshops doen, krijg je van Barbara een snelcursus waarderend onderzoeken. Je leert de basis, en past de methode van het waarderend interviewen direct toe tijdens het seminar door andere bezoekers uit te nodigen tot een kort waarderend gesprek over de kracht van waarderen. De opbrengst van de interviews delen we vervolgens op het podium met alle bezoekers om 14.30 uur.

Het parallelle programma is van 9.45 – 12.30 uur.

Wat neem je mee?

Aan het einde van deze workshop weet iedere deelnemer hoe een waarderend onderzoek in de praktijk kan worden vormgegeven. Samen met de andere deelnemers wordt er onder leiding van Barbara een waarderend onderzoek uitgevoerd naar de kracht van waarderen. De handvatten neem je mee naar je eigen werkpraktijk, zodat je daar ook het waarderend gedachtengoed kunt toepassen.