Digitale hulpmiddelen bij het monitoren en waarderen van de kwaliteit.

            

Door wie?

David Moonen en Jordi Vos zijn als ervaren onderwijsadviseurs in staat om de behoefte van professionals met digitale hulpmiddelen te vertalen naar praktische oplossingen. David heeft als voormalig leerkracht in het onderwijs goed zicht op de onderwijsprocessen. Samen met Jordi, die een commerciële achtergrond heeft, zijn zij goed in staat de techniek dienend te laten zijn. Samen voegen zij bij Synaxion waarde toe aan digitale ondersteuning in het onderwijs.

Wat ga je doen?

Tijdens een interactieve workshop maken David en Jordi duidelijk dat onderwijsondersteunende hulpmiddelen de grip op kwaliteit versterken. Hulpmiddelen die de zowel het kind als de processen rondom kwaliteit in beeld brengen, houden en volgen. Bewezen hulpmiddelen als Schooldashboard en Mijnrapportfolio en de nieuw ontwikkelde SamenWijzerTool worden naast elkaar gepresenteerd. Daarbij is alle ruimte voor het stellen van vragen over de ervaringen en de mogelijkheden voor toepassing ervan.

Wat neem je mee?

Na de workshop heb je goede kennis van de mogelijkheden die de hulpmiddelen je bieden. Inzage in de werking van de verschillende dashboards die databronnen combineren met eigen bronnen en de mogelijkheden om als bestuur de eigen normen en kwaliteitsafspraken in te voegen.