Terugkoppeling van het waarderend onderzoek

Deelnemers delen hun ervaringen en inzichten vanuit hun deelname aan het parallelprogramma Waarderend Onderzoeken.